Realizacje / Budowa DTŚ odc. G2 i G24 w Gliwicach - A4 Węzeł Batory