O firmie

Historia i misja firmy

Zakład Robót Rekultywacyjnych SORT Spółka z o.o., została założona w 1990 roku, jako firma z całkowicie polskim kapitałem. Już od 25 lat angażuje się w największe projekty inwestycyjne na terenie całego kraju.


Misją firmy jest udział we współtworzeniu infrastruktury drogowej i urbanistycznej ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych. Zakład Robót Rekultywacyjnych SORT sp. z o.o. dysponuje własną wysoko wykwalifikowaną kadrą do prowadzenia prac objętych ofertą. Doświadczenie w działalności związanej z budową i remontami dróg oraz realizacją dużych kontraktów drogowych sprawia, że prowadzone przez nas prace nie powodują zakłóceń realizacji założonych harmonogramów a jakość wykonanych robót zapewnia oczekiwany efekt ekonomiczny, estetyczny i ekologiczny.

Od samego początku swojego istnienia działamy w kierunku poprawy środowiska naturalnego. Możemy pochwalić się dużymi osiągnięciami w dziedzinie rekultywacji oraz w zakresie powierzchniowego umocnienia skarp nasypów i wykopów drogowych, budowy stref ochronnych zieleni wysokiej i niskiej oraz prac czyszczeniowych i remontowych.

Atutem ZRR SORT Sp. z o.o. jest poważne traktowanie każdego Klienta, doświadczenie oraz wysoka jakość świadczonych usług, przez co firma postrzegana jest jako solidny i profesjonalny partner w biznesie.