Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska

Zleceniodawca:
Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska

  • Rekultywacja i utrzymanie składowisk żuzla i popiołu nr 1 i 2, czyszczenie obiektów i urządzeń gospodarki wodnej;
  • Prace zabezpieczające utrzymanie reżimów eksploatacyjnych urządzeń gospodarki wodno-ściekowej, czyszczenie i naprawy obiektów i urządzeń w latach 2003 do nadal;
  • Rekultywacja oraz eksploatacja składowisk żużla i popiołów;
  • Mineralizacja leśnych pasów przeciwpożarowych;