STRABAG Sp. z.o.o

Generalny Wykonawca:
STRABAG POLSKA Sp. z o.o.

  • Budowa obwodnicy Lublińca: nasadzenia drzew i krzewów;
  • Budowa Drogi ekspresowej S-69 odc. D-2 Zwardoń – Myto: nasadzenia drzew, krzewów, pnączy;
  • Przebudowa DK nr 79 w terenie miasta Sosnowca – etap II: wycina drzew, humusowanie i zazielenienie skarp i terenów płaskich, nasadzenia drzew i krzewów;
  • Budowa połączenie Węzła Batorego z autostradą A4 w Chorzowie: umocnienie skarp geosiatką, humusowanie i obsiew skarp;
  • Przebudowa DK nr 81 w Żorach: hydroobsiew skarp i terenów płaskich;
  • Budowa północnej obwodnicy Pszczyny: humusowanie i obsianie skarp, wzmacnianie skarp geokratą, nasadzenia pnączy wzdłuż ekranów akustycznych;
  • DK nr 1: umacnianie skarp metodą hydroobsiewu;