POLIMEX-MOSTOSTAL S.A

Generalny Wykonawca:
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

  • Budowa Drogi ekspresowej S-69 odc. Bielsko-Biała – Żywiec – umocnienie skarp matą kokosową, humusowanie, hydroobsiewa, nasadzenia, trawniki;