MONTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Generalny Wykonawca:
MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A

 • DK nr 44 odc. Gliwice – Tychy: wycinka drzew i krzewów, humusowanie i obsianie skarp nasypów i wykopów drogowych oraz terenów płaskich
 • Modernizacja ul. Lubomirskiego w Krakowie: wykonanie trawników oraz nasadzenia i pielęgnacja krzewów i drzew
 • Budowa Placu Poboru Opłat w Balicach: wykonanie trawników, nasadzenia drzew i krzewówi
 • DK nr 81 odc. Węzeł Mikołowski w Katowicach-Mikołów, kontrakty nr 61 i 60.1: wycinka drzew, humusowanie i obsiew pasa rozdziału oraz skarp drogowych, nasadzenia drzew i krzewów
 • Budowa połączenia ul. 11 Listopada i ul. Słowackiego w Libiążu: wykonanie zieleni miejskiej
 • Budowa Węzła Radzikowskiego w Krakowie etap II: humusowanie i obsianie skarp, umacnianie skarp nasypu geosiatką i hydroobsiewem, darniowanie skarp, nasadzenia pnączy
 • Modernizacja DK nr 4 odc. Kraków – Targowisko: umocnienie skarp poprzez humusowanie i hydroobsiew, wykonanie poboczy z kruszywa
 • Modernizacja DK nr 94 odc. Bolesław – Olkusz: profilowanie skarp i rowów drogowych, humusowanie i obsianie skarp i pasa rozdziału, darniowanie skarp
 • Modernizacja DK nr 4 odc. Targowisko – Tarnów: umocnienie skarp poprzez humusowanie, nasadzenia drzew i krzewów, koszenie chwastów i samosiejek
 • Budowa obwodnicy Wojnicza: umacnianie skarp nasypów siatką jutową, humusowanie i obsianie skarp i terenów płaskich, hydroobsiew, nasadzenia drzew i krzewów
 • DK nr 7 odc. Myślenice – Pcim Kontrakt nr 605.1: umacnianie skarp nasypów siatką jutową, humusowanie i obsianie skarp i terenów płaskich, nasadzenia drzew i krzewów
 • Przebudowa DK nr 780 Chełmek – Kraków w m. Alwernia: wycinka drzew
 • Modernizacja ul. Balickiej w Krakowie: wykonanie trawników oraz nasadzenia drzew
 • Budowa DK nr 28 odc. Muchar z – Tarnawa Dolna – Zembrzyce: umacnianie skarp geosiatką, humusowanie i obsiew skarp, hydroobsiew
 • Przebudowa Autostrady A-4 na odc. Balice – Węzeł Tyniecki – Opatkowice: czyszczenie kanalizacji deszczowej, humusowanie i obsianie pasa rozdziału, umacnianie skarp geosiatką
 • Przebudowa DK nr 7 odc. Zabornia – Chyżne: umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsianie, hydroobsiew