KWK Makoszowy

Zleceniodawca:
KWK Makoszowy

  • Rekultywacja składowiska łupka węglowego WN-10;