Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A

Generalny Wykonawca:
Kopalnia Piasku KOTLARNIA S.A.

  • rekultywacja wyrobisk pokopalnianych, wycinka drzew, nasadzenia krzewów i drzew;