Konsorcjum Mostmarpal – Tritex

Zleceniodawca:
Tauron Wytwarzanie S.A. Elektrownia Łaziska

  • Kompleksowe uzbrojenie poprzemysłowych terenów inwestycyjnych Lotnisko Kaniów: umocnienie skarp poprzez humusowanie i hydroobsiew;