EUROVIA Polska

Generalny Wykonawca:
EUROVIA POLSKA S.A.

 • Budowa Drogowej Trasy Średnicowej odc. Świętochłowice – Chorzów: humusowanie i obsiew skarp i terenów płaskich, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Budowa Obejścia Piekar Śląskich: humusowanie i hydroobsiew skarp i terenów płaskich;
 • Modernizacja ul. Śląskiej w Oświęcimiu: nasadzenia drzew i krzewów;
 • Modernizacja Drogi Ekspresowej S-1 odc. Hołdunów – Tychy: czyszczenie i regulacja rowów, czyszczenie kolektorów i przykanalików, wycinka drzew i krzewów, humusowanie i obsiew skarp;
 • Przebudowa ul. Dzierżonia w Mysłowicach: wycinka drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Przebudowa DK nr 79 w terenie miasta Sosnowca – etap I: umocnienie wraz z zazielenianiem skarp i terenów płaskich, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Budowa połączenia drogowego ul. K.Miarki z Obwodnica Zachodnią Piekar Śląskich hydroobsiew skarp, wykonanie trawników oraz nasadzenia drzew i krzewów;
 • Modernizacja DK nr 86 w Tychach: regulacja i czyszczenie rowów, humusowanie i obsiew skarp i pasa rozdziału;
 • Remont DK nr 69 odc. Przybędza – Milówka: wycinka drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Remont ul. Chorzowskiej i ul. Mysłowickiej w Katowicach: humusowanie i zazielenienie skarp i terenów płaskich, nasadzenia krzewów;
 • Budowa ul. Noworzemieślniczej w Jaworznie: umocnienie skarp geokratą i wypełnienie tłuczniem, umocnienie wraz z zazielenianiem skarp i terenów płaskich;
 • Przebudowa DK 79 w Jaworznie „Miasto Twarzą do Autostrady”;
 • Etap III i V Kontrakt 1 – Umocnienie skarp siatką antyerozyjną i hydroobsiewem, nasadzenia;
 • DTŚ Zabrze odcinek Z3 i Z4: umacnianie skarp poprzez humusowanie i obsiew, umacnianie skarp poprzez ułożenie maty antyerozyjnej i wzmocnienie skarp geokratą komórkową,zazielenianie pasa rozdziału, poboczy i terenów przyległych, nasadzenia pnączy wzdłuż ekranów akustycznych;
 • DTŚ Gliwice odcinek G2 i G4: umocnienie skarp poprzez humusowanie i obsiew, ułożenie maty antyerozyjnej, plantowanie i formowanie skarp, umocnienie powierzchniowe rowów i ścieków, zakładanie trawników w gruncie rodzimym;
 • „Szlak Europejski”- połączenie drogi woj nr 408 i DK nr 40 z DK nr 88 w Rzeczycach: profilowanie i hydroobsiew skarp wraz z pielęgnacją;