DROGOPOL S.A

Generalny Wykonawca:
DROGOPOL S.A. Katowice

  • Przebudowa DK 79 w Jaworznie – humusowanie skarp i poboczy wraz z obsiewem;
  • Budowa strefy przemysłowej I i II w ramach projektu „Gospodarcza Brama Śląska” w Jaworznie – etap pierwszy i drugi: darniowanie skarp i terenów płaskich, humusowanie i obsiew skarp, umocnienie skarp zbiornika retencyjnego matą kokosową;
  • Wykonanie zieleni drogowej, trawników i nasadzeń na ulicach Witta Stwosza, Inwalidów Wojennych, Kalinowej, Cyprysowej, Lipowej w Jaworznie;
  • Komleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej: uszczelnienie rowów geomembramą wraz z humusowaniem i obsianiem, umocnienie skarpy osuwowej gabionami kamiennymi, humusowanie i obsiew terenów płaskich