BUDIMEX S.A.

Generalny Wykonawca:
BUDIMEX S.A.

 • Budowa Węzła Drogowego Stare Bielsko: wycinka drzew i krzewów, humusowanie i hydroobsiew skarp i terenów płaskich;
 • Budowa Obwodnicy Ustronia: umocnienie wraz z zazielenianiem skarp i terenów płaskich;
 • Budowa przedłużenia ul. Andersa w Bielsku- Białej: wycinka drzew i krzewów, umocnienie wraz z zazielenianiem skarp i terenów płaskich, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Budowa drogi Glinka – granica Państwa: humusowanie i hydroobsiew skarp i terenów płaskich;
 • Budowa Obwodnicy Brzeska: wycinka drzew i krzewów, umacnianie skarp geosiatką, humusowanie i obsiew skarp i terenów płaskich, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Modernizacja DK nr 971 Moszczenica – Gorlice – Konieczna: humusowanie i obsiew skarp, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Budowa Drogi Ekspresowej S-1 odc. Bielsko Biała – Jasienica: wycinka drzew, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Budowa Drogi Ekspresowej S-1 odc. Skoczów – Cieszyn: wycinka drzew;
 • Budowa Obwodnicy miejscowości Chałupki: obsiew terenów płaskich, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Przebudowa DK nr 79 w Jaworznie;
 • Przebudowa DW nr 985 odc. Nagnajów – Mielec: hydroobsiew skarp i terenów płaskich;
 • Przebudowa DK nr 81 odc. Drogomyśl do węzła Harbutowice: humusowanie i obsiew skarp i pasa rozdziału, hydroobsiew;
 • Przebudowa Węzła Murckowska w Katowicach wraz z budową dróg dojazdowych: umacnianie skarp geosiatką i hydroobsiewem, wykonanie pasa rozdziału;
 • Przebudowa DK nr 52 w Bielsku – Białej: umacnianie skarp geosiatką, humusowanie i obsiew skarp i terenów płaskich, hydroobsiew, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Budowa Węzła Radzikowskiego etap III oraz połączenia z W.Modlnica: umacnianie skarp geosiatką, humusowanie i obsiew skarp i terenów płaskich, nasadzenia drzew i krzewów i pnączy;
 • Budowa Autostrady A-1 odc. Pyrzowice – Piekary: u wycinka drzew i krzewów macnianie skarp siatkami stalowymi i geosiatką, plantowanie, humusowanie i osianie skarp i terenów płaskich, nasadzenia drzew i krzewów;
 • Droga Ekspresowa S-69: umocnienie skarp na Węźle Żywiec matą kokosową i siatką stalową oraz roboty naprawcze
 • A-4 Rzeszów-Jarosław: humusowanie skarp i terenów płaskich wraz z obsianiem, wzmacnianie skarp siatką antyerozyjną