BÖGL a KRÝSL POLSKA

Generalny Wykonawca:
BÖGL a KRÝSL POLSKA

  • Budowa Obwodnicy Ustronia: umacnianie rowów geomembramą, humusowanie i hydroobsiew skarp i terenów płaskich, wzmacnianie skarp zbiorników retencyjnych ażurami;
  • Budowa Drogi Ekspresowej S-69 odc. Szare- Laliki: wycinka drzew, frezowanie pni drzew;